Onkoteam

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán, a Nőgyógyászati Onkológiai Részleg egy spe­cialistákból álló szakmai csoport, az Onkoteam (onkológiai bizottság) rendszeres működtetésével a klinikán és vonzáskörzetében felfedezett nőgyógyászati daganatos betegek ellátásában komplex terápiás tervet biztosít. Az Onkoteam tagjai: nőgyógyászati daganatterápiában jártas szakorvos, tapasztalt klinikai onkológus, onkoradiológus és patológus.

Az Onkoteam feladatai

  1. a betegjogoknak megfelelő zártkörű ülésen min­den rosszindulatú daganatos beteg terápiás tervének megvitatása és konszenzus alapján történő jóváha­gyása,
  2. nyilvános ülésen az országos protokollok alapján az ellátás kórházi protokolljainak elkészítése, karbantartása és megvalósulásuk ellenőrzése.

A terápiás tervet minden esetben a rosszindulatú daganat diagnózisának felállítását közvetlenül követő­en szükséges írásban elkészíteni és a beteg ambuláns lapján, vagy kórlapjában rögzíteni, amely az állapot leírásán kívül tartalmazza:

A terápiás tervtől eltérni az onkoteam egyetértésével vagy a kezelőorvos saját felelősségére lehet. Az onko­team véleménye nélkül daganatos beteg csak sürgősség esetén kezelhető.

A terápiás terv jóváhagyásával egyidejűleg történik (a terv számítógépes rögzítésével) a beteg gondozási nyilvántartásba vétele, amit a továbbiakban folyamato­san ki kell egészíteni a beteg főbb ellátási eseményei­nek, állapotváltozásainak és tervezett további ellátásá­nak adataival.

Az onkológiai team feladata a lehető legjobb keze­lés elvi javaslata a beteg számára. Minthogy a beteg későbbi sorsát is döntően meghatározzák az elsődleges beavatkozások, ezért az onkoteam munkáját preferáljuk az egyedi dön­téshozatallal szemben.

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán az Onkoteam minden hétfőn tartja bizottsági ülését, ahol az aktuálisan látótérbe került betegek terápiás tervét állítja össze. Az onkológiai team ülésén azon páciensek, akik betegségük terápiás tervének megvitatásán jelen szeretnének lenni, kezelőorvosával történő egyeztetést követően részvételi lehetőséget biztosítunk.

Az Onkoteam tagjai